top of page

רובוטים ובני-אדם

ב-4 באפריל 2022 יחזור צוות הרובוטים המוזיקליים של אוניברסיטת ג'ורג'יה טק בארה״ב לחדר החזרות שלנו ונמשיך במחקר שהתחלנו לפני מספר חודשים.

נשתמש בחליפות ה- Mo-cap (חליפה שמקליטה את תנועות הגוף) והרובוטים, נחקור את עולם המציאות המדומה (AI) באמצעות ראיית המחשב שמזהה רגש, תנועה ומחווה אנושית.

bottom of page